Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi - 1D - AKADEMICKA
Nazwa oddziału

  1D - AKADEMICKA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka

wiedza o społeczeństwie

Opis

1D - AKADEMICKA

Rozszerzenia - 2 przedmioty do wyboru: GEOGRAFIA MATEMATYKA lub WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe nie tylko z naukami humanistycznymi lub społecznymi, ale również z naukami ścisłymi. Efektem podjęcia nauki w klasie akademickiej jest zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą matematyczną, geograficzną, przyrodniczą oraz humanistyczną. Uczniowie mogą uczyć się dwóch wybranych języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego. W ramach zajęć w zakresie rozszerzonym poznają wiedzę z geografii oraz matematyki lub wiedzy o społeczeństwie. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości na podjęcie studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych i ścisłych, ale także społecznych.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole. Klasa 1D jest klasą integracyjną w skład, której wchodzi 20 uczniów, w tym maksymalnie 5 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Nauczyciel wpierający jest drugim wychowawcą.