Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi - 1B - HUMANISTYCZNA
Nazwa oddziału

  1B - HUMANISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski lub historia

wiedza o społeczeństwie

Opis

1B - HUMANISTYCZNA

Rozszerzenia - 2 przedm ioty do wyboru: JĘZYK  POLSKI HISTORIA lub WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Języki obce:  angielski, hiszpański, włoski, niemiecki, francuski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK OBCY

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną i historyczną oraz społeczną. Profil klasy wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, procesach społecznych oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Nauka w klasie o profilu humanistycznym zapewnia absolwentom różnorodność wiedzy, umiejętności i kompetencji. W klasie humanistycznej młodzież realizuje w zakresie rozszerzonym zajęcia z języka polskiego oraz wybrane: z wiedzy o społeczeństwie lub historii

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.