Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO - wielozawodowy
Nazwa oddziału

 wielozawodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  informatyka

Zawody

 Betoniarz-zbrojarz

 Cieśla

 Dekarz

 Monter konstrukcji budowlanych

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

 Stolarz

 Ślusarz

Opis

monter sieci i instalacji sanitarnych
1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Do głównych zadań montera instalacji sanitarnych należy:
- wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych;
- układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
- montaż specjalistycznych urządzeń;
- przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji;
- montowanie przewodów kanalizacyjnych;
- montowanie urządzeń sanitarnych;
- przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych;
- montaż i wymiana uszkodzonych urządzeń;
- usuwanie awarii wodociągowych;
- odpowiedni dobór grzejników grzewczych;
- czyszczenie grzejników żeliwnych;
- dokonywanie odbioru technicznego nowo wybudowanych urządzeń.

betoniarz-zbrojarz

Absolwent jest przygotowany do:

1) wykonywania i układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie;
2) wykonywania mieszanek betonowych;
3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu;
4) wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.
Do głównych zadań wykonywanych przez betoniarzy zbrojarzy należy przygotowanie mieszanek betonowych, siatek i szkieletów zbrojenia oraz wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych. Ponadto montują oni i demontują formy oraz deskowania do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych.

ślusarz

Absolwent jest przygotowany do:

1) wykonywania i napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
2) wykonywania i napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej i maszynowej;
4) wykonywania połączenia materiałów;
5) napraw i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
W zakres prac wchodzi ręczna obróbka metali na zimno, mająca na celu wykonywanie różnych przedmiotów metalowych, montaż oraz naprawianie urządzeń technicznych. W ślusarskie wykorzystuje się proste narzędzia z zasilaniem elektrycznym jak np. wiertarki, polerki, szlifierki, ostrzarki, spawarka elektryczna.
Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych.

cieśla

Absolwent jest przygotowany do:

1) przygotowanie elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;
2) wykonywania konstrukcji drewnianych;
3) wykonywania form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych;
4) wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych;
5) wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

stolarz

Najważniejsze zadania stolarza to:
1) wykonywanie i konserwacja elementów drewnianych używanych w budownictwie (np. schodów, drzwi, okien, parkietów)
2) wykonywanie i konserwacja drewnianych przedmiotów codziennego użytku
Czynności wykonywane w trakcie pracy:
wycinanie elementów drewnianych
łączenie elementów za pomocą kleju, śrub, gwoździ lub zszywek
szlifowanie, heblowanie, frezowanie, oklejanie mebli
lakierowanie, bejcowanie lub malowanie powierzchni drewnianych

kierowca mechanik

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia pojazdów samochodowych;
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.
Po ukończeniu nauki uczeń będzie umiał prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentację dotyczącą przewozów drogowych, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz dokonywać napraw. Będzie mógł pracować w firmach transportowych, a także w innych przedsiębiorstwach, gdzie jest potrzebna wiedza ogólnotechniczna. Będzie też przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

dekarz

Absolwent jest przygotowany do:

1) wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich;
2) wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
3) wykonywania odwodnień połaci dachowych;
4) wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Absolwent potrafi:

1) użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych; do przygotowania wsadu;
2) użytkuje maszyny i urządzenia do wykonywania odlewów w formach nietrwałych;
3) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach wytwarzania odlewów;
4) użytkuje maszyny i urządzenia do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów.
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych:
- wykonuje proste naprawy, regulacje i konserwacje maszyn i urządzeń odlewniczych;
- rozpoznaje materiały formierskie, rdzenie i formy;
- potrafi zalewać formy ciekłym metalem, wybijać i oczyszczać odlewy;
- czyta odlewnicze rysunki konstrukcyjne i technologiczne oraz schematy układów występujące w odlewnictwie;
- ocenia i weryfikuje narzędzia, oprzyrządowanie modelowe i przyrządy pomocnicze stosowane w procesach odlewniczych;
 - kontroluje działanie aparatury pomiarowej, korzysta z urządzeń komputerowych stosowanych w procesach wytwarzania, kontroli i sterowania oraz analizy jakości;
- wykrywa wady odlewów, dokonuje napraw, ale także analizuje przyczyny wad celem ich wyeliminowania
- wykonuje kontrolę przebiegu procesu technologicznego zgodnie z procedurami zapewnienia jakości.

monter konstrukcji budowlanych

Monter konstrukcji budowlanych montuje konstrukcje stalowe i żelbetowe z elementów prefabrykowanych w budynkach mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, administracyjno-biurowych.
Główne zadania i wykonywane czynności:
1) analizuje rysunki robocze i ustala na ich podstawie rodzaj i zakres robót montażowych, potrzebnych materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn
2) przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do montażu
3) montuje konstrukcje stalowe z elementów prefabrykowanych za pomocą nitowania, skręcania lub spawania, konserwuje, naprawa i modernizuje konstrukcje stalowe, zabezpiecza zmontowane konstrukcje przed korozją
4) przygotowuje prefabrykowane elementy żelbetowe do montażu
5) montuje konstrukcje żelbetowe, naprawia fragmenty konstrukcji żelbetowych, zabezpiecza połączenia konstrukcji żelbetowych przez korozją
6) montuje konstrukcje drewniane.