Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO - sprzedawca
Nazwa oddziału

 sprzedawca

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  informatyka

Zawody

 Sprzedawca

Opis

Sprzedawca prowadzi i organizuje sprzedaż. Pracuje z ludźmi, doradza w wyborze towarów, orientuje się w potrzebach klientów.

Absolwent jest przygotowany do:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Sprzedaż to siła napędowa każdej firmy. Handlowcy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. Zapotrzebowanie na dobrych sprzedawców zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Większość firm oprócz odpowiednich predyspozycji osobowościowych wymaga również udokumentowanego doświadczenia w sprzedaży oraz wykształcenia kierunkowego. Cenne są także umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z ludźmi oraz silne nastawienie na cel i osiąganie sukcesów. Sprzedawca, obsługując nabywców bezpośrednio lub pośrednio, zajmuje się detaliczną lub hurtową sprzedażą towarów. Sprzedawca może być zatrudniony w firmie prywatnej, może prowadzić własną firmę, w której zatrudnia pracowników lub sam wykonuje wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych firmy czy promocji.