Zielona Góra
Technikum
Technikum - technik handlowiec
Nazwa oddziału

 technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik handlowiec

Opis

Absolwent jest przygotowany do:

 • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.
  Umiejętności:
 • organizowanie sprzedaży;
 • sprzedaż towarów;
 • sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej.
  Absolwent może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

  Sprzedaż to siła napędowa każdej firmy. Handlowcy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. Zapotrzebowanie na dobrych sprzedawców zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Większość firm oprócz odpowiednich predyspozycji osobowościowych wymaga również udokumentowanego doświadczenia w sprzedaży oraz wykształcenia kierunkowego. Cenne są także umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z ludźmi oraz silne nastawienie na cel i osiąganie sukcesów.