Zielona Góra
Technikum
Technikum w Czerwieńsku - klasa I c T (technik pojazdów kolejowych / technik transportu kolejowego)
Nazwa oddziału

 klasa I c T (technik pojazdów kolejowych / technik transportu kolejowego)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik transportu kolejowego

Opis

Odział wielozawodowy:

- technik pojazdów kolejowych (kod zawodu 311518), klasa patronacka PKP Cargotabor S.A. Zakład Napraw Taboru w Czerwieńsku

lub

- technik transportu kolejowego (kod zawodu - 311928), klasa patronacka PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze