Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" - Klasa humanistyczna
Nazwa oddziału

 Klasa humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język polski

 Historia sztuki

 Historia

 Język niemiecki

 Wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe wymagania

 Rozmowa kwalifikacyjna

Opis

W klasie będzie można dokonać wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym spośród następujących:

język polski, historia sztuki, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie.

Ostateczny zestaw rozszerzeń zostanie zbudowany w oparciu o wstępne deklaracje kandydatów.