Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 - magazynier-logistyk
Nazwa oddziału

 magazynier-logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Magazynier-logistyk

Opis

Opis kierunku:
Magazynier – logistyk wykonuje zadania dotyczące przyjmowania i wydawania towarów z magazynu, przechowywania towarów, sporządzania i prowadzenia dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych.
Przykładowe miejsca pracy:
magazyny w firmach produkcyjnych, w hurtowniach i centrach dystrybucji,
sieci sklepów i marketów handlowych,
firmy spedycyjne, logistyczne, terminale przeładunkowe
Zdobywane kwalifikacje:
obsługa magazynów
Praktyki:
w magazynach, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach w których funkcjonują magazyny