Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - Akademicki
Nazwa oddziału

 Akademicki

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

fizyka

język angielski

język niemiecki

geografia

historia

historia sztuki

informatyka

język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

Opis

Oddziały akademickie nie są sprofilowane, dzięki czemu przez pierwsze dwa lata nauki uczniowie mogą skupić się głównie na podstawie programowej z większości przedmiotów. W drugiej klasie uczniowie wybierają specjalizacje, które tworzone są według ich zainteresowania. Lista specjalizacji z rozkładami przedmiotów i kursów w cyklu nauki dostępna jest na stronie internetowej szkoły: www.lo4.zgora.pl w zakładce "O nas"/Oddziały/Akademickie . Przedmioty specjalizacyjne realizuje się od 3 klasy.