Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - Akademicki
Nazwa oddziału

 Akademicki

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

 Język angielski

 Język niemiecki

 Geografia

 Historia

 Historia sztuki

 Informatyka

 Język polski

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Oddziały akademickie nie są sprofilowane, dzięki czemu przez pierwsze dwa lata nauki uczniowie mogą skupić się głównie na podstawie programowej z większości przedmiotów. W drugiej klasie uczniowie wybierają specjalizacje, które tworzone są według ich zainteresowania. Lista specjalizacji z rozkładami przedmiotów i kursów w cyklu nauki dostępna jest na stronie internetowej szkoły: www.lo4.zgora.pl w zakładce "O nas"/Oddziały/Akademickie . Przedmioty specjalizacyjne realizuje się od 3 klasy.