Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn - ogólny
Nazwa oddziału

 ogólny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Matematyka

 Geografia

 Biologia

 Język niemiecki

 Język angielski

 Historia

Opis