Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn - ogólny
Nazwa oddziału

 ogólny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

matematyka

geografia

biologia

język niemiecki

język angielski

historia

Opis