Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 1 - technik budowy dróg
Nazwa oddziału

 technik budowy dróg

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

TECHNIK BUDOWY DRÓG

- to ciekawy zawód dla osób lubiących pracę w terenie,

zainteresowanych poznawaniem nowych technologii

i zmianami w infrastrukturze drogowej. Technik budowy

dróg sporządza projekty ulic, dróg. Planuje ich

odwodnienia i układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów. Zadania te technik budowy dróg może wykonywać samodzielnie lub we współpracy z inżynierem dróg i mostów.

 

DLA KOGO?

Dla każdego, kto chce modernizować i budować nowe sieci dróg, czyli brać udział w najważniejszych zadaniach inwestycyjnych w najbliższych latach

JEŻELI:

- jesteś odpowiedzialny,

- potrafisz podejmować decyzje,

- lubisz pracę w terenie,

- interesują Cię nowoczesne technologie,

- potrafisz skupić się na wykonywanej pracy,

- jesteś wytrwały i cierpliwy,

- drogownictwo jest Twoją pasją…

… to ten kierunek jest dla Ciebie!


W CZYM BĘDZIESZ DOBRY:

- w nadzorowaniu prac drogowych i uczestniczeniu w ich realizacji,

- w projektowaniu konstrukcji dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

- w wykonywaniu obliczeń statycznych i konstrukcyjnych,

-sporządzaniu kosztorysów, planów i harmonogramów

budowy,

- w prowadzeniu dokumentacji związanej z zapotrzebowaniem w materiały budowlane,

- w sprawowaniu nadzoru nad bezpiecznym przebiegiem prac budowlanych.


DOBRY NIE ZNACZY NUDNY:

- zajęcia warsztatowe praktycznej nauki zawodu,

- wycieczki dydaktyczne na budowy,

- praca w laboratoriach szkolnych i Uniwersytetu

Zielonogórskiego,

- udział w konferencjach i seminariach na uczelniach

wyższych,

-praktyka zawodowa w firmach branży budowlanej,