Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 1 - technik budownictwa
Nazwa oddziału

 technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

TECHNIK BUDOWNICTWA

to specjalista, który kieruje robotami budowlanymi,

prowadzi dokumentację budowy i sprawuje nadzór

budowlany. Technik budownictwa posługuje się

dokumentacją techniczną, może tworzyć szkice robocze

i rysunki budowlane. Nadzoruje prace budowlane, jak

również czynnie uczestniczy w ich realizacji. Pełni

określone funkcje praktycznie na każdym etapie procesu

powstawania obiektu, począwszy od fundamentów, na

odbiorze budynku w stanie surowym kończąc. Do jego

zadań należy też m.in. ocena jakościowa gruntu, na jakim

ma stanąć dany obiekt, czy też wybór odpowiedniej

technologii, maszyn czy materiałów niezbędnych do

wzniesienia budynku, zgodnego z oczekiwaniami inwestora.

 

DLA KOGO?

 Dla każdego, kto chce mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, być współtwórcą bądź projektantem budynków oraz lubi budować i montować

JEŻELI:

- jesteś odpowiedzialny,

- potrafisz podejmować decyzje,

- lubisz rysować,

- masz głowę pełną pomysłów,

- potrafisz skupić się na wykonywanej pracy,

- jesteś dokładny, cierpliwy,

- budownictwo jest Twoją pasją......

… to ten kierunek jest dla Ciebie!


W CZYM BĘDZIESZ DOBRY:

- w nadzorowaniu prac budowlanych i uczestniczeniu w ich

realizacji,

- w sporządzaniu kosztorysów, planów i harmonogramów

budowy,

- w prowadzeniu dokumentacji związane z

zapotrzebowaniem na materiały budowlane,

- w sprawowaniu nadzoru nad bezpiecznym przebiegiem

prac budowlanych,

- w czuwaniu nad jakością realizacji projektu,

- w stosowaniu najnowszych technologii i materiałów

budowlanych.


DOBRY NIE ZNACZY NUDNY:

- zajęcia warsztatowe praktycznej nauki zawodu,

- wycieczki dydaktyczne na budowy,

- praca w laboratoriach szkolnych i Uniwersytetu

Zielonogórskiego,

- udział w konferencjach i seminariach na uczelniach

wyższych,

- praktyka zawodowa w firmach branży budowlanej.