Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi - 1E - OGÓLNA Z EDUKACJĄ ARTYSTYCZNĄ
Nazwa oddziału

  1E - OGÓLNA Z EDUKACJĄ ARTYSTYCZNĄ

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

geografia

Opis

1E - OGÓLNA Z EDUKACJĄ ARTYSTYCZNĄ
Rozszerzenia - 2 przedmioty do wyboru:
1. J.POLSKI 2. HISTORIA 3. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, 4. GEOGRAFIA
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY

Klasa, w której każdy uczeń znajdzie miejsce dla siebie – poszerzająca wiedzę z ogólną oraz umożliwiająca edukację artystyczną ucznia, m.in. dzięki zajęciom z plastyki i rysunku. Uczniowie klasy ogólnej mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach artystycznych organizowanych na terenie szkoły. Ponadto mogą wybierać naukę przedmiotów humanistycznych w zakresie rozszerzonym , pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań. Uczniowie klasy ogólnej dodatkowo dokonują wyboru zajęć rozszerzonych z języka polskiego, historii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości kontynuować naukę na kierunkach: artystycznych, filologicznych, pedagogicznych, społecznych, humanistycznych, ale także technicznych. 

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

Klasa 1E z edukacją artystyczną jest klasą integracyjną w skład, której wchodzi 20 uczniów, w tym maksymalnie 5 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Nauczyciel wpierający jest drugim wychowawcą.