Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi - 1C - AKADEMICKA
Nazwa oddziału

 1C - AKADEMICKA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

biologia

chemia

matematyka

Opis

Rozszerzenia - 2 przedmioty do wyboru:
1. GEOGRAFIA 2. BIOLOGIA 3. CHEMIA, 4. MATEMATYKA
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe nie tylko z naukami humanistycznymi lub społecznymi, ale również z naukami ścisłymi. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły i zaprzyjaźnionych uniwersytetów, pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań, w tym w warsztatach z biologii, fizyki i chemii. W ramach zajęć w zakresie rozszerzonym uczniowie poznają wiedzę z matematyki, biologii, chemii lub geografii. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości na podjęcie studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych i ścisłych, ale także społecznych.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.