Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - 1 TA - technik automatyk
Nazwa oddziału

 1 TA - technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka ,  technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik automatyk

Opis

Kwalifikacje zawodowe - technik automatyk

ELM.01 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

ELM.04 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Technik automatyk potrafi:

  • projektować układy sterowania,
  • montować układy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne
  • programować sterowniki PLC,
  • diagnozować i naprawiać usterki układów automatyki.
Technik automatyk może pracować w przemyśle motoryzacyjnym, elektromaszynowym, lotniczym, w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym.