Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - 1 TM - technik mechanik
Nazwa oddziału

 1 TM - technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka ,  technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik mechanik

Opis

Kwalifikacje zawodowe:

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

  • obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i numeryczne
  • programować obrabiarki CNC
  • projektować w systemach CAD/CAM
  • prowadzić kontrolę jakości
  • montować i naprawiać maszyny i urządzenia

Możliwość udziału w innowacji: Wojskowa Klasa Mundurowa.