Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - 1 TL - technik logistyk
Nazwa oddziału

 1 TL - technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Kwalifikacje zawodowe:

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

Możliwość udziału w innowacji: Wojskowa Klasa Mundurowa.


Technicy logistycy znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i spedycyjnych. Mogą pracować jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, organizatorzy transportu.