Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 5 - Technik realizacji nagrań
Nazwa oddziału

 Technik realizacji nagrań

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik  realizacji nagrań  jedyna szkoła w województwie lubuskim o tym kierunku kształcenia

AUD.08. Montaż dźwięku

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

W ramach zawodu uczeń nauczy się kompleksowej obsługi sprzętu oraz oprogramowania nagraniowego, montażowego i postprodukcyjnego. Ponadto opanuje szereg praktycznych umiejętności zawodowych, tj. posługiwanie się dokumentacją montażową i nagraniową, konfigurowanie systemów do montażu i realizacji nagrań dźwiękowych, ustawiania parametrów przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych, konwerterów plików i innych procesorów sygnałowych oraz  przeprowadzania rejestracji muzycznych i nie muzycznych źródeł dźwięku, dobierania i ustawiania mikrofonów, przedwzmacniaczy i sprzętu rejestracyjnego, kierując się przy tym wiedzą o właściwościach rejestrowanego źródła.

Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnym studiu nagrań.