Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 5 - Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Biologia ,  Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu.
Absolwent  może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.  Absolwent potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia
.

Absolwent technikum kucharskiego ma możliwość otworzenia własnej firmy świadczącej usługi gastronomiczne, może podjąć pracę w wysokiej klasy zakładach gastronomicznych sieci otwartej i zamkniętej, zakładach przemysłowej produkcji potraw lub w placówkach świadczących usługi żywienia.