Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I C "Medyczno - przyrodnicza"
Nazwa oddziału

 I C "Medyczno - przyrodnicza"

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

 Geografia

 Historia

 Historia sztuki

 Informatyka

 Język polski

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

Opis

Zgodnie z eksperymentem pedagogicznym „Odpowiadam za swoją przyszłość” – rola szkoły w budowaniu kapitału edukacyjnego ucznia w perspektywie wyzwań cywilizacyjnych i planów życiowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, zarejestrowanym w MEN, kształcenie odbywa się w następującej formie:

  • w klasach  I i II – kształcenie ogólne;
  • od klasy I – uczniowie rozszerzają pierwszy język obcy (w grupach lektoratowych);
  • po klasie II – uczniowie dokonują wyboru dwóch przedmiotów rozszerzonych, zgodnie z zainteresowaniami (zajęcia odbywają się w grupach międzyklasowych);

·       uczniowie mają możliwość wyboru czwartego przedmiotu rozszerzonego (nieobowiązkowego).