Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - politechniczny
Nazwa oddziału

 politechniczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Fizyka

 Geografia

 Historia sztuki

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Opis

Oferta kierowana do uczniów zainteresowanych przygotowaniem do studiowania kierunków politechnicznych i pokrewnych (np. mechanika, architektura, budownictwo, informatyka, chemia, itp.). W drugiej klasie uczeń dokonuje wyboru 3 przedmiotów, które od klasy trzeciej realizował będzie w zakresie rozszerzonym. Rozszerzenia proponowane dla tej klasy to: chemia, fizyka, geografia, historia sztuki, informatyka, język obcy, matematyka - jednak możliwe jest dokonanie zmian zgodnie z zainteresowaniami (dowolnie, spośród proponowanych dla wszystkich klas w szkole). Nauka języków w grupach międzyoddziałowych - podział na podstawie testów poziomujących pisanych przed rozpoczęciem roku szkolnego (termin będzie podany w trakcie rekrutacji).