Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - humanistyczny
Nazwa oddziału

 humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • historia

Przedmioty rozszerzone

biologia

geografia

historia

historia sztuki

język obcy nowożytny

język polski

wiedza o społeczeństwie

Opis

Oferta kierowana do uczniów zainteresowanych przygotowaniem do studiowania kierunków humanistycznych, lingwistycznych i społecznych (np. filologie, psychologia, prawo itp.). W drugiej klasie uczeń dokonuje wyboru 3 przedmiotów, które od klasy trzeciej realizował będzie w zakresie rozszerzonym. Rozszerzenia proponowane dla tej klasy to: biologia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie - jednak możliwe jest dokonanie zmian zgodnie z zainteresowaniami (dowolnie, spośród proponowanych dla wszystkich klas w szkole). Nauka języków w grupach międzyoddziałowych - podział na podstawie testów poziomujących pisanych przed rozpoczęciem roku szkolnego (termin będzie podany w trakcie rekrutacji).