Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - humanistyczny
Nazwa oddziału

 humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Historia

 Historia sztuki

 Język obcy nowożytny

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Oferta kierowana do uczniów zainteresowanych przygotowaniem do studiowania kierunków humanistycznych, lingwistycznych i społecznych (np. filologie, psychologia, prawo itp.). W drugiej klasie uczeń dokonuje wyboru 3 przedmiotów, które od klasy trzeciej realizował będzie w zakresie rozszerzonym. Rozszerzenia proponowane dla tej klasy to: biologia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie - jednak możliwe jest dokonanie zmian zgodnie z zainteresowaniami (dowolnie, spośród proponowanych dla wszystkich klas w szkole). Nauka języków w grupach międzyoddziałowych - podział na podstawie testów poziomujących pisanych przed rozpoczęciem roku szkolnego (termin będzie podany w trakcie rekrutacji).