Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - ekonomiczno-językowy
Nazwa oddziału

 ekonomiczno-językowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

historia sztuki

język obcy nowożytny

matematyka

wiedza o społeczeństwie

Opis

Oferta kierowana do uczniów zainteresowanych przygotowaniem do studiowania kierunków ekonomicznych, społecznych i językowych. W drugiej klasie uczeń dokonuje wyboru 3 przedmiotów, które od klasy trzeciej realizował będzie w zakresie rozszerzonym. Rozszerzenia proponowane dla tej klasy to:  geografia, historia sztuki, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie - jednak możliwe jest dokonanie zmian zgodnie z zainteresowaniami (dowolnie, spośród proponowanych dla wszystkich klas w szkole). Nauka języków w grupach międzyoddziałowych - podział na podstawie testów poziomujących pisanych przed rozpoczęciem roku szkolnego (termin będzie podany w trakcie rekrutacji).