Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi - 1B - HUMANISTYCZNA
Nazwa oddziału

  1B - HUMANISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wiedza o społeczeństwie
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

geografia

Opis

1B - HUMANISTYCZNA

Rozszerzenia - 2 przedmioty do wyboru:
1. JĘZYK POLSKI 2. HISTORIA 3. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 4. GEOGRAFIA
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK OBCY

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną i historyczną oraz społeczną. Profil klasy wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych. W klasie humanistycznej młodzież może wybierać zajęcia dodatkowe w ramach rozszerzenia z wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii lub języka polskiego.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.