Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi - 1A - HUMANISTYCZNA
Nazwa oddziału

  1A - HUMANISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

Opis

1A - HUMANISTYCZNA

Rozszerzenia - 2 przedmioty do wyboru:
1. JĘZYK  POLSKI 2. HISTORIA 3. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 4. GEOGRAFIA
Języki obce:  angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK OBCY

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną i historyczną oraz społeczną. Profil klasy wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych. W klasie humanistycznej młodzież może wybierać zajęcia dodatkowe w ramach rozszerzenia z wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii lub języka polskiego.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.