Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1D - EKONOMICZNA
Nazwa oddziału

 1D - EKONOMICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Klasa o profilu ekonomicznym.

Przedmioty rozszerzone to matematyka i geografia.

Przedmioty punktowane to język polski, matematyka, geografia i język obcy nowożytny.