Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1C - HUMANISTYCZNO - PRAWNA
Nazwa oddziału

 1C - HUMANISTYCZNO - PRAWNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa o profilu humanistyczno - prawnym.

Przedmioty rozszerzone to język polski, historia i WOS.

Przedmioty punktowane to język polski, matematyka, historia,WOS.