Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1A - POLITECHNICZNA
Nazwa oddziału

 1A - POLITECHNICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Klasa o profilu politechnicznym.

Przedmioty rozszerzone to matematyka i fizyka.

Przedmioty punktowane to: język polski, matematyka, fizyka i język obcy nowożytny.