Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - IE - koszykówka, piłka ręczna dziewcząt i chłopców
Nazwa oddziału

 IE - koszykówka, piłka ręczna dziewcząt i chłopców

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

 Biologia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Opis

Uczniowie oddziału sportowego koszykówka i piłka ręczna realizują co najmniej 13 godzin zajęć sportowych zgodnych z ramowym programem szkolenia sportowego. Do realizacji zajęć przeznaczone są obiekty: hala koszykówki i hala gier zespołowych, siłownie. W klasie I uczeń wybiera dwa rozszerzenia z: j. polski, matematyka, WOS, geografia, biologia, j. angielski. W klasie II uczeń wybiera jedno rozszerzenie z: chemia, fizyka, historia, informatyka, j. niemiecki.