Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - IB - piłka nożna dziewcząt i chłopców
Nazwa oddziału

 IB - piłka nożna dziewcząt i chłopców

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

 Biologia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Opis

Uczniowie oddziału sportowego piłka nożna realizują 13 godzin zajęć sportowych zgodnie z programem szkolenia sportowego. Do realizacji zajęć sportowych przeznaczone są obiekty: boiska trawiaste i sztuczne, hala sportowa i siłownie. W klasie I uczeń wybiera dwa rozszerzenia z: j. polski, matematyka, WOS, geografia, biologia, j. angielski. W klasie II uczeń wybiera jedno rozszerzenie z: chemia, fizyka, historia, informatyka, j. niemiecki.