Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - IA- ogólna/ patronacka
Nazwa oddziału

 IA- ogólna/ patronacka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

geografia

biologia

język angielski

Opis

Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim- Wydział Prawa i Administracji. W klasie I uczeń wybiera dwa rozszerzenia z: j. polski, matematyka, WOS, geografia, biologia, j. angielski. W klasie II uczeń wybiera jedno rozszerzenie z: chemia, fizyka, historia, informatyka, j. niemiecki.