Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - IA- ogólna/ patronacka
Nazwa oddziału

 IA- ogólna/ patronacka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

 Biologia

 Język angielski

Opis

Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim- Wydział Prawa i Administracji. W klasie I uczeń wybiera dwa rozszerzenia z: j. polski, matematyka, WOS, geografia, biologia, j. angielski. W klasie II uczeń wybiera jedno rozszerzenie z: chemia, fizyka, historia, informatyka, j. niemiecki.