Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO - operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Opis

Absolwent potrafi:

1) użytkuje obrabiarki skrawające;

2) przygotowuje konwencjonalne obrabiarki skrawające do obróbki;

3) wykonuje obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających;

4) przygotowuje obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki;

5) wykonuje obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Absolwent potrafi obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Potrafi także czytać dokumentację techniczną, wykonywać niezbędne obliczenia, dobierać odpowiednie oprzyrządowanie do obrabiarek, materiały eksploatacyjne i wartości parametrów skrawania metalu, zna podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne.
Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych.