Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO - mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Opis

Absolwent jest przygotowany do:

1) użytkowania pojazdów samochodowych

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

3) naprawiania pojazdów samochodowych.

Mechanik pojazdów samochodowych jest specjalistą zajmującym się naprawą aut a także diagnostyką. Może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, a także stopień zużycia podzespołów i układów. Mechanicy mogą również naprawiać autobusy, ciągniki, maszyny rolnicze i inne pojazdy samochodowe.