Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" - Klasa przyrodnicza
Nazwa oddziału

 Klasa przyrodnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia ,  chemia
  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

język angielski

matematyka

język niemiecki

geografia

Dodatkowe wymagania

 Rozmowa kwalifikacyjna

Opis

W klasie będzie można dokonać wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym spośród następujących:

biologia, chemia, matematyka, geografia, język angielski, język niemiecki.

Ostateczny zestaw rozszerzeń zostanie zbudowany w oparciu o wstępne deklaracje kandydatów.