Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 - magazynier-logistyk
Nazwa oddziału

 magazynier-logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

  • Kierunek magazynier-logistyk w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 jest trzyletnią szkołą dla absolwentów szkół podstawowych.
  • System kształcenia odbywa się w dwóch obszarach: ogólnym i zawodowym.
  • Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego realizowane są w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz u pracodawców.
  • Uczeń szkoły po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskuje kwalifikację - obsługa magazynów.
  • Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia, umożliwiającej zdanie matury i ubieganie się o studia na wyższej uczelni.