Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - IC - oddział po szkole podstawowej: koszykówka, siatkówka dziewcząt i chłopców
Nazwa oddziału

 IC - oddział po szkole podstawowej: koszykówka, siatkówka dziewcząt i chłopców

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

 Biologia

 Matematyka

Opis

Osoby ubiegające się o przyjęcie do klas sportowych składają dodatkowe podanie i muszą zaliczyć próby sprawności fizycznej . Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły VII LO. (www.7liceum.zgora.pl).