Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - IA- ogólna/ patronacka
Nazwa oddziału

 IA- ogólna/ patronacka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

 Biologia

 Matematyka

Opis

współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczniowie uczestniczą w rozprawach sądowych jako obserwatorzy.

Kandydaci mają wskazane przez szkołę przedmioty do punktowania: biologia, geografia, matematyka i języki obce.