Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - technik handlowiec
Nazwa oddziału

 technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Opis kierunku:
Technik handlowiec m. in. podejmuje i prowadzi działalność gospodarczą, organizuje działania marketingowe i sprzedaż, sporządza dokumentację ekonomiczno-finansową.
Przykładowe miejsca pracy:
pracownik działu handlowego przedsiębiorstwa przedstawiciel handlowy specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży, obsługi klienta itp. samodzielne prowadzenie małej firmy.
Zdobywane kwalifikacje:
prowadzenie sprzedaży, prowadzenie działań handlowych.
Praktyki:
8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w przedsiębiorstwach handlowych.