Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Opis kierunku:
Technik ekonomista m. in. planuje i organizuje działalność gospodarczą, sporządza deklaracje podatkowe, zestawienia i analizy ekonomiczne oraz statystyczne, prowadzi dokumentację handlową i księgową.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe instytucje finansowe, organy administracji rządowej lub samorządu terytorialnego samodzielne prowadzenie małej firmy.
Zdobywane kwalifikacje:
prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
Praktyki:
8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w urzędach, instytucjach i firmach.