Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" - Klasa przyrodnicza
Nazwa oddziału

 Klasa przyrodnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Dodatkowe wymagania

 Rozmowa kwaliikacyjna

Opis

Klasa przyrodnicza z rozszerzoną biologią. Uczniowie w trakcie pierwszego roku nauki będą decydować, jaki drugi przedmiot będą realizować w zakresie rozszerzonym. 

Standardowa punktacja jest zastąpiona punktacją zdobytą podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pedagogiem i dyrektorem szkoły oraz podczas testu kreatywności (możliwość przeprowadzenia spotkania za pośrednictwem aplikacji Zoom lub Skype).