Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi - 1LE - BIZNESOWA
Nazwa oddziału

  1LE - BIZNESOWA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

1LD - BIZNESOWA
Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne
i zawodowe zarówno z naukami humanistycznymi, jak i społecznymi, technicznymi oraz ścisłymi. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań. Uczniowie klasy biznesowej nie tylko poszerzają wiadomości z zakresu nauk ścisłych, ale także nabywają szerokiej wiedzy z geografii i wiedzy o społeczeństwie. W zakresie rozszerzonym mogą uczyć się języka obcego. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości kontynuować naukę na kierunkach: filologicznych, pedagogicznych, społecznych, humanistycznych, ale także technicznych.

Klasa biznesowa powstała z myślą o najpopularniejszych kierunkach kształcenia w ofercie szkół wyższych. W klasie tej  możliwe jest poszerzenie wiedzy z popularnych przedmiotów dzięki współpracy z UZ i prowadzeniu wybranych zajęć przez nauczycieli akademickich.

Klasa biznesowa jest dobrym wyborem również dla osób wiążących swoją przyszłość
z wykonywaniem pracy w sektorze administracji państwowej i samorządowej lub pragnących poświęcić się własnej działalności gospodarczej. Absolwenci znają bardzo dobrze języki obce i z łatwością podejmują rolę studenta na kierunkach ekonomicznych, społecznych
i humanistycznych.

W klasie biznesowej proponujemy naukę języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest realizowanie wybranego języka obcego w zakresie rozszerzonym (j.angielski lub j.niemiecki).
W klasie ekonomiczno-językowej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanymi na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów) są: geografia i wiedza o społeczeństwie. Dodatkowo, od klasy drugiej, uczeń może wybrać kolejny przedmiot rozszerzony: język obcy, fizykę lub informatykę.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

Klasa integracyjna.

https://www.facebook.com/lo2zielonagora/