Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku - I_b_LOWoj (wojskowa)
Nazwa oddziału

 I_b_LOWoj (wojskowa)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Historia

Opis

klasa ogólnokształcąca z innowacją edukacja wojskowa