Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku - I_a_LOPol (policyjna)
Nazwa oddziału

 I_a_LOPol (policyjna)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

klasa ogólnokształcąca z innowacją edukacja policyjna