Zielona Góra
Technikum
Technikum w Czerwieńsku - I_d_TPK (technik pojazdów kolejowych)
Nazwa oddziału

 I_d_TPK (technik pojazdów kolejowych)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

TECHNIK POJAZDÓW KOLEJOWYCH


NAUCZYSZ SIĘ:
- naprawiać maszyny, urządzenia i części w pojazdach kolejowych,
- montować, instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia w pojazdach kolejowych,
- diagnozować stan techniczny taboru kolejowego,
- prowadzić i obsługiwać pojazdy trakcyjne.

ZNAJDZIESZ PRACĘ JAKO:
- rewident taboru,
- monter taboru szynowego,
- maszynista pojazdów szynowych (po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego).

KWALIFKACJE
TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych.
TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych.

PRAKTYKI
Szkoła patronacka PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. Zakład Naprawy Taboru w Czerwieńsku. Praktyki i staż na miejscu.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
geografia
język obcy nowożytny

JĘZYKI OBCE
język angielski
język niemieckiwww.zsczerwiensk.pl