Zielona Góra
Technikum
Technikum w Czerwieńsku - I_e_TTK (technik transportu kolejowego)
Nazwa oddziału

 I_e_TTK (technik transportu kolejowego)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO


NAUCZYSZ SIĘ:
- organizować i prowadzić ruch pociągów,
- planować i realizować przewozy kolejowe,
- prowadzić i obsługiwać pojazdy trakcyjne.

ZNAJDZIESZ PRACĘ JAKO:
- dyżurny ruchu,
- dyspozytor ruchu kolejowego,
- dróżnik przejazdowy,
- toromistrz,
- kierownik pociągu,
- pracownik kasowy,
- ajent biletowy,
- kontroler kolejowy,
- rewident,
- nastawniczy
- manewrowy,
- ustawiacz,
- maszynista pojazdów szynowych (po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego).

KWALIFIKACJE
TKO.07 - Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.
TKO.08 - Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

PRAKTYKI
Szkoła patronacka PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. Zakład Naprawy Taboru w Czerwieńsku. Praktyki i staż na miejscu.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
język obcy
geografia

JĘZYKI OBCE
język angielski
język niemiecki


www.zsczerwiensk.pl