Zielona Góra
Technikum
Technikum w Czerwieńsku - I_d_TETS (technik elektroenergetyk transportu szynowego)
Nazwa oddziału

 I_d_TETS (technik elektroenergetyk transportu szynowego)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGONAUCZYSZ SIĘ

- montować i eksploatować sieci zasilające oraz trakcje elektryczne,

- montować i eksploatować środki transportu szynowego,

- prowadzić i obsługiwać pojazdy trakcyjne.


ZNAJDZIESZ PRACĘ JAKO:

- elektromonter instalacji elektrycznych,

- elektromonter napowietrznych linii niskich, średnich, wysokich i najwyższych napięć,

- elektromonter pogotowia elektroenergetycznego,

- elektromonter sieci trakcyjnej,

- rewident taboru,

- monter w zakładach naprawczych taboru szynowego,

- elektromonter maszyn elektrycznych,

- elektromonter taboru szynowego,

- maszynista pojazdów szynowych (po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego).


KWALIFIKACJE

TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej.

TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego.


PRAKTYKI

Szkoła patronacka PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. Zakład Naprawy Taboru w Czerwieńsku. Praktyki i staż na miejscu.


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

język obcy nowożytny

geografia


JĘZYKI OBCE

język angielski

język niemiecki


www.zsczerwiensk.pl