Zielona Góra
Technikum
Technikum w Czerwieńsku - I_e_TASRK (technik automatyk sterowania ruchem kolejowym)
Nazwa oddziału

 I_e_TASRK (technik automatyk sterowania ruchem kolejowym)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYMNAUCZYSZ SIĘ:

- montować, diagnozować, remontować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym,

- montować i eksploatować urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych,

- montować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej,

- budować i eksploatować urządzenia sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym,

- prowadzić dokumentację eksploatacyjną i techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

- prowadzić i obsługiwać pojazdy trakcyjne.


ZNAJDZIESZ PRACĘ JAKO:

- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,

- technik automatyk,

- maszynista pojazdów szynowych (po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego).


KWALIFAKCJE

TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym.


PRAKTYKI

Szkoła patronacka PKP CARGO TABOR w Czerwieńsku. Praktyki i staż na miejscu.


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

język obcy

geografia


JĘZYKI OBCE

język angielski

język niemiecki


www.zsczerwiensk.pl