Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I A "Politechniczna"
Nazwa oddziału

 I A "Politechniczna"

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

 Chemia

 Drugi język obcy nowożytny

 Fizyka

 Geografia

 Historia

 Historia sztuki

 Informatyka

 Język polski

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Zgodnie z eksperymentem pedagogicznym " Odpowiadam za swoją przyszłość" - rola szkoły w budowaniu kapitału edukacyjnego ucznia     w perspektywie wyzwań cywilizacyjnych i planów życiowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, zarejestrowanym w MEN:

  • w klasie I i II - kształcenie ogólne
  • od klasy I -  rozszerzenie I - go języka obcego (w grupach lektoratowych)
  • po klasie II - wybór dwóch przedmiotów rozszerzonych zgodnie z zainteresowaniami uczniów (w grupach międzyklasowych)
  • uczniowie mają możliwość wyboru czwartego przedmiotu rozszerzonego      ( nieobowiązkowy) 


Uczniowie realizują w zakresie rozszerzonym  wybrany język obcy od klasy I i dwa  przedmioty wybrane przez ucznia  z listy przedmiotów maturalnych:

j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j.polski, historia, wos, geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, filozofia, historia muzyki,  historia sztuki.
Dodatkowo dla chętnych uczniów organizujemy:
 - seminaria z rozwiązywania zadań z matematyki i fizyki,
- warsztaty biologiczno - chemiczno - fizyczne,
- warsztaty prawnicze,
- warsztaty dziennikarskie,
- warsztaty ekonomiczne,
- naukę j.łacińskiego,

- warsztaty artystyczne,

- inne zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze zgodnie   z potrzebami  i zainteresowaniami uczniów.