Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 - kucharz
Nazwa oddziału

 kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Opis

Kucharz

Kwalifikacja w zawodzie

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: zasady żywienia, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych,  organizacja bezpieczeństwo i higiena  pracy.  

              Kucharz jest osobą zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących
 z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również zasad serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. 
Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie.