Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 5 - technik przemysłu mody
Nazwa oddziału

 technik przemysłu mody

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Plastyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik przemysłu mody

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:


MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych


Technik przemysłu mody to zawód dla przyszłych kreatorów i projektantów mody. Kierunek pod patronatem światowej sławy projektantki Ewy Minge. 

Uczeń zdobędzie umiejętności, które pozwolą na rozwijanie własnej artystycznej  kreatywności: projektowania wyrobów odzieżowych; obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych; opracowywania  dokumentacji wyrobów odzieżowych; wytwarzania wyrobów odzieżowych; organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych; działań związanych z marketingiem mody. Nabycie tych umiejętności pozwoli Ci na bycie nowym kreatorem światowych stylów mody.

    Technik przemysłu mody, może znaleźć zatrudnienie w firmach wytwarzających wyroby odzieżowe, na stanowiskach: kierownika produkcji, pracownika działu przygotowania produkcji, konstruktora odzieży, technologa wyrobów odzieżowych. Może też realizować zadania związane z promocją i dystrybucją wyrobów odzieżowych, projektowaniem kolekcji organizacją pokazów mody oraz samodzielnie projektować i wykonywać swoje autorskie  kolekcje.